Ćutolog je zanimanje isto kao grafolog ili ginekolog. Osoba koja se njime bavi uvek priča o onome o čemu se ćuti. U stvari onome što drugi ćute i ne žele ili ne smeju da kažu. Taj čovek govori o onome što vidi, na svoj način.

Ćutolog je kao onaj mali dečak u priči “Carevo novo odelo”. Svi se tobože dive caru i pričaju kako mu je prelepo odelo ali vide da je car go a samo on to kaže naglas.

Kad o nečemu govori, veruje da je to tako. Nije instant ekspert već običan čovek koji govori obične stvari na neobičan način.

Trudi se da govori iskreno, direktno, jasno i jednostavno. Jezik je nekad britak, oštar i seče kao sablja. Piše krajnje subjektivno ne trudeći se da bude objektivan. Otvoren je za različita gledišta. Ko ima šta da kaže na raspolaganju je polje za upis komentara.

Njegova prednost je nedostatak iskustva. Ne poznaje ustaljena pravila. Izgleda da i ne želi da ih zna. Voli da eksperimentiše i ne želi da ga nešto ograničava u tome.

Nije lično doživeo sve o čemu piše. Nešto jeste, drugo je čuo od drugih pa zauzeo svoj stav i mišljenje prema tome, treće je sam izmislio tj. umetnički doživeo. U svakom slučaju je proživeo ono o čemu piše bilo u mislima ili na javi.