Prvo su došli po komuniste,
Ja sam ćutao,
Jer nisam bio komunista.

Potom su došli po mentalno obolele,
Ja sam ćutao,
Jer nisam bio sindikalac.

Potom su došli po Jevreje,
Ja se nisam pobunio,
Jer nisam bio Jevrejin.

Kada su došli po mene,
niko više nije preostao da se pobuni.

Pastor Martin Niemöller