Neću da kažem. I meni se dešava da kasnim. Mnogo puta. Trudim se da uvek bude u nekim pristojnim okvirima. Dešavalo mi se i da zaboravim na neki susret. Posle zovem, izvinjavam se što mi je um rasejan i trudim se da nekako izgladim stvar. To mi se retko dešava. Druga strana vidi moju iskrenu
Nastavi sa čitanjem…